Teoria Webera

Nowoczesna definicja polityki, pochodzi od Maksa Webera, który to twierdził, że polityka, to nic innego jak dążenie do władzy, co znajduje swoje potworzenie chociażby w historii polski. Zauważył on również, że działania polityczne często korzystają z argumentów siły, uciekając się do przemocy i wymuszania pewnych czynności, bądź poglądów na danej grupie ludzi. Akceptuje on również relacje międzypaństwowe, jak również międzynarodowe, które mają ogromne znaczenie, jeśli chodzi o politykę. W dzisiejszym świecie nie możemy również zapominać i wpływie pewnych organizacji, szczególnie międzynarodowych na politykę danego państwa. Przykładem może być chociażby wywierany wpływ Unii Europejskiej na kraje członkowskie, ale nie tylko, gdyż jest to organizacja, bardzo znacząca na świecie.